Giới thiệu

Đặc sản thôn quê (dacsanthoque.com) là một blog thông tin chuyên về các đặc sản vùng quê, đặc sản ở các địa phương vùng miền của mình. Chúng tôi sưu tầm và chia sẽ những món ngon, dân dã với mục đích gợi nhớ quê hương phục vụ cho các anh chị em đi xa quê và các kiều bào nước ngoài được tìm hỉu về các món ngon vật lạ tại đất nước hình chử s mình.

Đặc sản này chúng tôi sưu tầm, và thu thập sự đóng góp ý kiến từ nhiều nguồn nên trong vấn đề chia sẽ có chổ nào thiếu sót mong mọi người góp ý, bổ sung để chúng có động lực một ngày hoàn thiện tốt hơn.
Với phương châm hoạt động không vì mục đích thương mại, không vụ lợi và hoàn toàn miễn phí vì cộng đồng chúng tôi rất hoan nghênh đóng góp ý kiến và sự chia sẽ của mọi người để trang một ngày hoàn thiện hơn.
Trân trong... !!


Post a Comment