Showing posts with the label com-lam

Cơm lam - đặc sản Bình Phước ngọt thơm

Cơm lam - đặc sản Bình Phước   là cơm được nấu chín trong ống tre, nứa hoặc ống lồ ô nên có tên gọi…

Đặc sản Hòa Bình - Cơm lam thơm lừng

Nếu bạn không thưởng thức Cơm lam - đặc sản Hòa Bình thì dường như bạn chưa đặt chân tới đây. Nhữ…

Load More That is All