Đặc sản thôn quê | đặc sản Việt Nam | Đặc sản vùng miền của Việt Nam: ga-quay-xoi-phong

728x90 AdSpace

Đặc sản mới

Slider

Showing posts with label ga-quay-xoi-phong. Show all posts
Showing posts with label ga-quay-xoi-phong. Show all posts
Thursday, March 10, 2016
Đặc sản gà quay xôi phồng Bình Dương nức tiếng gần xa

Đặc sản gà quay xôi phồng Bình Dương nức tiếng gần xa

Đặc sản gà quay xôi phồng Bình Dương nức tiếng gần xa nhà mình có ai thưởng thức chưa ta?? Ai có dịp qua Bình Dương đều không bỏ qua món ăn...
Top