Đặc sản thôn quê | đặc sản Việt Nam | Đặc sản vùng miền của Việt Nam: hoa-ban

728x90 AdSpace

Đặc sản mới

Slider

Showing posts with label hoa-ban. Show all posts
Showing posts with label hoa-ban. Show all posts
Monday, December 28, 2015
Măng nộm hoa ban - đặc sản Lai Châu ngọt bùi

Măng nộm hoa ban - đặc sản Lai Châu ngọt bùi

Măng nộm hoa ban - đặc sản Lai Châu Tây Bắc mang tên của một truyền thuyết cảm động về Hoa Ban - Măng Đắng. Bạn sẽ được cảm nhận những đ...
Top