Đặc sản thôn quê | đặc sản Việt Nam | Đặc sản vùng miền của Việt Nam: nem-cua-be

728x90 AdSpace

Đặc sản mới

Slider

Showing posts with label nem-cua-be. Show all posts
Showing posts with label nem-cua-be. Show all posts
Sunday, March 6, 2016
Nem cua bể - Đặc sản Hải Phòng đậm đà

Nem cua bể - Đặc sản Hải Phòng đậm đà

Nem cua bể - Đặc sản Hải Phòng  được xem là món đặc trưng của thành phố cảng. Khác với kiểu cuốn nem dài truyền thống ở miền Nam hay của ngư...
Top